top of page

LLMSWs & LLBSWs Needing Supervision

Public·15 members

Harakteristika Legendy O Larre


Vrcholom legendy je moment, keď ľudia, v podstate slabomyslní a zlí, zo všetkého obviňovali Danka. Chceli ho roztrhať. Ale hrdina, pripravený na sebaobetovanie kvôli svojim kamarátom, potlačil svoj hnev a nemysliac na seba, vytrhol si srdce, aby ľuďom osvetlil cestu. Tu je ďalší bod prevzatý z biblických príbehov. Sebaobetovanie je hlavnou črtou skutočných hrdinov.
harakteristika legendy o larre


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2ueNww&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1jYNgrPU22uYVZ5wimM0YIVplyv folklóru sa však neobmedzuje len na Gorkého preberanie jednotlivých zápletiek ľudového umenia. Umelecké obrazy, myšlienky a pocity vyjadrené v týchto dielach majú blízko k folklóru, preto sú príbehy vnímané ako legendy, ba až rozprávky, pretože odrážajú ideály ľudí, ich sen o kráse.


Hrdinka rozpráva svoje legendy v úplne reálnom prostredí a to ich akoby približuje k životu, pričom zdôrazňuje úzke prepojenie hrdinskej romantiky a skutočného života. Trojdielna kompozícia príbehu pomáha stelesňovať autorkin ideál a antiideál. 041b061a72


About

Welcome to the group! This is a group for anyone that needs ...
bottom of page